Jak můžete pomoci

Finančně

Na transparentní účet: 2401977938/2010, jednorázovou nebo pravidelnou finanční částou podpoříte všechny naše projekty.

QR Platba

Svou platbu můžete zkontrolovat zde:

Online výpis z účtu

Nefinančně

Podpořte nás přímo na akcích, které pořádáme nebo se staňte našimi členy.

Jak je možné uplatnit finanční dar?

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota každého jednotlivého daru v roce činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle §34 zákona o daních z příjmů. Tento odpočet nemohou uplatnit tzv. veřejně prospěšní poplatníci tj. poplatníci, jejichž hlavní činností není podnikání (§17a zákona o daních z příjmů).

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) si od základu daně mohou odečíst hodnotu bezúplatného plnění tj. daru, pokud hodnota daru v roce činí alespoň 1 000 Kč nebo hodnota daru byla více než 2 % základu daně. Hodnota darů se počítá souhrnně za všechny poskytnuté dary v průběhu celého kalendářního roku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.